Thứ Năm, 8 tháng 6, 2017

Thơ đã từ miền đất thiêng về với đời thường

Thơ là một thể loại văn học xuất hiện sớm  gắn với nhu cầu tự biểu hiện mình, bộc lộ cảm xúc  trước  thiên  nhiên  tạo vật và cuộc sống con người.  Trong ngọn nguồn từ  thời nguyên  thủy,  những  câu  hò  của  người  kéo gỗ  trên  sông, câu  ca  của người  chài  lưới, lời phù chú của các thầy  phù  thủy đều  là mầm mống ban đầu của thi ca. Nhưng tự nó trong đời sống đã có sự phân loại, những lời ca dân giã bình dân vẫn  theo dòng chảy của nó và những lời cầu nguyện mang tính chất linh thiêng trong địa hạt tâm linh trở thành và được xem như những giá trị tinh thần cao đẹp của  con  người.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét