Thứ Ba, 5 tháng 12, 2017

Xung quanh vân đê chân đoán trẻ tự kỷ hiện nay

Bài viết đề cập thực trạng chẩn đoán trẻ tự kỳ của các cơ sở trên địa bàn Hà Nội cũng như sự tăng lên một cách đáng quan ngại của số trẻ được chẩn đoán tự kỹ. Qua tiếp xúc trực tiếp hon 100 tré được chẩn đoán tự kỳ và trò chuyện với bố mẹ chúng, chúng tôi nhận thấy nhiều phụ huynh tò ra lo lảng và bức xúc về tinh trạng con họ được chẩn đoán tự kỳ rất nhanh và không chính xác. Nhằm đánh ệiá thực trạng trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu ca lâm sàng frên 20 trường hợp đã được chuần đoán là tự kỳ ờ các cơ sở khám bệnh ờ Hà Nội, tuồi dao động từ 2 đến 7, quê ở Hà Nội và một số tinh phía Bắc. Nhữnạ trẻ này được theo dõi ít nhất 6 tháng và tại 3 môi tnường khác, kết hợp với đối chiếu với tiêu chuẩn chẩn đoán tự kỷ của DSM-IV và ICD 10: tự kỳ là kết hợp cùa cả 3 lĩnh vực suy yếu ngôn ngũ, quan hệ xã hội và hành vi định hình lặp lại. Kẻt quả là có 2 trẻ có nhữnẹ biểu hiện đặc trưng của tự kỷ lâu dài vả ổn định, 6 ưè có sự pha ừộn không rõ ràng giữa tự kỳ điển hình và chậm phát triền hoặc tăng động giảm chú ý. Còn 12 trẻ có tiến bộ vượt bậc về cả 3 hoặc một lĩnh vực cho nên không thể kết luận là tự kỷ.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56449

Thứ Tư, 29 tháng 11, 2017

Thờ cúng tổ tiên với bản sắc hoà đồng của người Hà nội và những vùng phụ cận

Phác hoạ những nét đặc trưng về đời sống tinh thần của dân tộc Việt nói chung và tục thờ cúng nói riêng của những người Hà nội và vùng phụ cận. Đã tập trung, phân loại hệ thống hoá những đặc trưng giá trị tinh thần cơ bản từ thực tiễn cuộc sống, văn hoá xã (...)
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34932

Nghiên cứu chế tạo hệ dẫn thuốc Nano Paclitaxel phối hợp Curcumin và đánh giá tác động của chúng lên các tế bào ung thư

Ung thư là một thuật ngữ chung cho một nhóm lớn các bệnh có thể ảnh hưởng đến bất kỳ phần nào của cơ thể. Các thuật ngữ khác được sử dụng là các khối u ác tính và u. Một đặc tính của ung thư là tạo nhanh các tế bào bất thường phát triển vượt ra ngoài phạm vi thông thường của chúng, và sau đó có thể xâm nhập vào các bộ phận liền kề của cơ thể và lây lan đến các cơ quan khác, quá trình thứ hai được gọi là di căn. Di căn là những nguyên nhân chính gây tử vong do ung thư.


http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55076

Thứ Hai, 27 tháng 11, 2017

Lịch sự trong giao tiếp ngôn ngữ

Trình bày các lý thuyết về lịch sự trong ngôn ngữ được các nhà ngôn ngữ, ngữ dụng học quan tâm nghiên cứu và kiểm nghiệm bằng điều tra thực tế từ 1975 đến nay.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56389

Thứ Ba, 21 tháng 11, 2017

Sự biến đổi của văn hóa gia đình Việt Nam hiện nay

- Làm rõ một số vấn đề lí luận về văn hóa gia đình, sự biến đổi của văn hóa gia đình và các yếu tố tác động đến sự biến đổi của văn hóa gia đình Việt Nam hiện nay.
- Đánh giá thực trạng biến đổi và những vấn đề đặt ra từ sự biến đổi của văn hóa gia đình Việt Nam hiện nay.
- Đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm phát huy những biến đổi tích cực và hạn chế những biến đổi tiêu cực của văn hóa gia đình Việt Nam hiện nay.

Chủ Nhật, 19 tháng 11, 2017

Quy định về tạm ứng, ứng trước ngân sách nhà nước - Bất cập và phương hướng hoàn thiện

Tạm ứng, ứng trước ngân sách nhà nước (NSNN) được qui định trong Luật NSNN được Quốc hội ban hành năm 2002 và tiếp tục được ghi nhận trong Luật NSNN được Quốc hội sửa đổi, bổ sung năm 2015. Việc tạm ứng, ứng trước ngân sách là cần thiết để thực hiện nhiệm vụ chi theo dự toán và các nhiệm vụ chi cấp bách để thực hiện dự án đầu tư công. Pháp luật hiện hành về cơ bản đã hoàn thiện tạo cơ sở pháp lý cho quyết định tạm ứng, ứng trước ngân sách, tuy nhiên, để bảo đảm hiệu quả thực thi pháp luật cần có sự kiểm tra, kiểm soát toàn diện của Cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước về tình trạng thu chi của các cấp ngân sách và đơn vị dự toán nói chung và cụ thể liên quan đến các khoản tạm ứng để tránh tình trạng vi phạm gây thất thoát ngân sách từ tạm ứng, ứng trước NSNN. Ngoài ra, pháp luật cần có qui định chặt chẽ điều kiện ứng trước, nguồn ứng trước và trách nhiệm của người liên quan đến khoản ứng trước.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55582

Thứ Năm, 16 tháng 11, 2017

Hoạt động của tam pháp ty Triều Nguyễn(1802-1885)

Trong thời kỳ độc lập, tự chủ dưới thời trị vì của bốn vị vua là Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức, triều Nguyễn đã dày công xây dựng một bộ máy hành chính khá hoàn chỉnh từ trung ương đến địa phương. Triều Nguyễn đã có nhiều biện pháp, trong đó, việc xây dựng, tạo cơ chế hoạt động và vận hành tổ chức hành pháp và tư pháp là một trong những yếu tố hàng đầu. Bài viết này dựng lại phần nào hoạt động của Ty Tam pháp của triều Nguyễn trong giai đoạn 1802-1885.

Thứ Ba, 14 tháng 11, 2017

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng, ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa lên các dịch vụ hệ sinh thái và đa dạng sinh học của hồ Tây, thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Môi trường và phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)

Đề tài “Đánh giá ảnh hưởng môi trường của việc thu hồi đất tại quận Tây Hồ, Hà Nội” nhằm nghiên cứu những tác động đến môi trường do việc thu hồi đất, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện chính sách đất đai, đảm bảo an sinh xã hội, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. 

Chủ Nhật, 12 tháng 11, 2017

Quyền công dân trong nhà nước thời hậu hiện đại

Mối quan hệ giữa Nhà nước và cá nhân, công dân là chủ đề bao phủ hầu khắp các lĩnh vực chính trị, xã hội hay pháp luật. “Lịch sử tư tưởng chính trị pháp lý là lịch sử đấu tranh giữa các quan niệm tiến bộ với các quan niệm bảo thủ, lạc hậu trong việc xác định mối quan hệ giữa nhà nước và cá nhân” (2; 198)[1]. Dù có thể được tiếp cận ở nhiều góc độ khác nhau, nhưng cơ bản nhất, mối quan hệ Nhà nước – công dân được phản ánh thông qua khái niệm “quyền công dân” (la citoyenneté – tiếng Pháp; citizenship – tiếng Anh). Quyền công dân là khái niệm gốc: từ đây sẽ nảy sinh các khái niệm nền tảng của nền chính trị như: dân chủ; nhà nước pháp quyền, công lý.v.v. Mỗi đổi thay của khái niệm quyền công dân, phản ánh những bước chuyển của xã hội ở từng thời kỳ lịch sử. Và ẩn chứa sau nội dung quyền công dân có thể nhìn thấy hướng vận động của một quốc gia hay xu hướng của thế giới. Bài viết sau đây lược dịch từ tác phẩm của học giả Jacques Chevallier (Giáo sư Đại học Pantheon – Assas, Paris 2) trong đó khái niệm quyền công dân được xem xét từ góc độ thời gian (từ nhà nước cổ xưa đến xã hội hậu hiện đại); và góc độ không gian (từ quốc gia đến quốc tế); từ lĩnh vực chính trị đến các lĩnh vực kinh tế, xã hội.

Thứ Năm, 9 tháng 11, 2017

Mối quan hệ giữa môi trường và tăng trưởng kinh tế tại các nước châu Á - Thái Bình Dương

Bài viết cung cấp bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ giữa môi trường và tăng trưởng kinh tế tại 17 quốc gia thuộc châu Á - Thái Bình Dương giai đoạn 2005-2011. Sử dụng các phương pháp kinh tế lượng, bao gồm Pool OLS, FEM, REM, FGLS và GMM, bài viết chỉ ra mối quan hệ ngược giữa chất lượng môi trường và tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, bài viết chỉ ra mối quan hệ thuận chiều giữa sử dụng năng lượng và sự suy giảm của môi trường.

Thứ Tư, 8 tháng 11, 2017

Quy hoạch mạng 4G LTESự phát triển của thị trường di động cùng với nhu cầu sử dụng của con người đã thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghệ thông tin di động. Sự ra đời của công nghệ LTE (Long Term Evolution) đã đáp ứng được nhu cầu ngày càng lớn của con người. LTE đã được thử nghiệm và triển khai tại rất nhiều nước trên thế giới. Tại Việt Nam, 3G đang phát triển rất mạnh mẽ, nhưng việc đưa vào sử dụng công nghệ 4G LTE không còn xa nữa. Trên cơ sở triển khai thế hệ di động mới này, học viên đề xuất việc quy hoạch mạng 4G LTE tại Việt Nam. Việc quy hoạch này giúp cho việc tính toán trang thiết bị, cấu hình một các tổng thể, toàn diện, nhằm đảm bảo tránh sự lãng phí xảy ra khi đi vào triển khai 4G LTE tại Việt Nam.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8324

Thứ Hai, 6 tháng 11, 2017

Truyền thông thương hiệu của trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Luận văn làm rõ được cơ sở lý luận về truyền thông thương hiệu. Phân tích đánh giá được thực trạng công tác truyền thông thương hiệu của Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN. Làm tài liệu tham khảo cho những cá nhân quan tâm đến đề tài Truyền thông thương hiệu của các trường Đại học, các đơn vị đào tạo và các doanh nghiệp đặc biệt là trong thời kỳ hiện nay khi vấn đề truyền thông thương hiệu của các trường Đại học tại Việt Nam chưa được quan tâm một cách đúng mực.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59778

Chủ Nhật, 5 tháng 11, 2017

Phát triển sản phẩm du lịch ẩm thực đường phố tại Hà Nội


Dựa trên những nghiên cứu thực tế, luận văn đã đánh giá nhu cầu cũng như sự hài lòng của du khách, khả năng cung cấp các dịch vụ ăn uống tại các quán ăn đường phố trên địa bàn, từ đó đưa ra những đánh giá chung về thực trạng của các hoạt động du lịch ẩm thực đường phố hiện nay tại Hà Nội, đặc biệt là tại các khu vực phố cổ. Từ đó rút ra được những mặt thành công và hạn chế trong việc khai thác ẩm thực đường phố hiện nay và lấy đó làm cơ sở cho việc đưa ra các giải pháp nhằm phát triển văn hóa ẩm thực đường phố phục vụ kinh doanh du lịch tại thủ đô.

Luận văn đã khẳng định tầm quan trọng của việc khai thác các giá trị văn hóa của ẩm thực đường phố trong hoạt động du lịch tại Hà Nội. Từ đó cho thấy tiềm năng phát triển của loại hình sản phẩm du lịch ẩm thực đường phố trong việc phục vụ du lịch thủ đô. Trên cơ sở đó đưa ra một số nhóm giải pháp và kiến nghị cụ thể nhằm phát huy tối đa những giá trị văn hóa của ẩm thực đường phố, góp phần đưa sản phẩm du lịch này trở thành một trong những sản phẩm du lịch chủ đạo của Hà Nội.

Thứ Sáu, 27 tháng 10, 2017

Đào tạo tâm lý học lâm sàng cho hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam: Mô hình đào tạo nào?

Tâm lý học lâm sàng mặc dầu được thừa nhận trên toàn thế giới là một khoa học góp phần vào chăm sóc sức khỏe nói chung, nhưng phần nhiều chương trình đào tạo tâm lý học lâm sàng lại thường chỉ tập trung vào các vấn đề sức khỏe tâm thần. Những mô hình đào tạo tâm lý học lâm sàng được đề cập trong bài viết này xoay quanh hai khía cạnh căn bản: nghiên cứu và thực hành. Vậy một nhà tâm lý lâm sàng nên được đào tạo theo hướng thực hành hay nghiên cứu? Hay cần có sự cân bằng của cả hai yếu tố? Đây cũng chính là câu hỏi đang được đặt ra trong đào tạo tâm lý học lâm sàng cho hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam.

Thứ Ba, 24 tháng 10, 2017

Luật tục bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường ở Việt Nam (Qua Luật tục của một số dân tộc thiểu số ở Tây Bắc và Tây Nguyên)

Vấn đề bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường đã được các tộc người quan tâm chú ý từ rất lâu. Để bảo vệ, khai thác và quản lý vấn đề này, họ đã tạo ra những thế ứng xử hài hoà giữa con người và thế giới tự nhiên. Đó là những nguyên tắc, cách ứng xử được được áp dụng trong cuộc sống của các dân tộc thiểu số để nhằm bảo vệ môi trường thiên nhiên và bảo tồn sự hài hoà giữa con người và thế giới tự nhiên. Các tộc người đều có những biện pháp bảo vệ môi trường riêng của mình, mà một trong những biện pháp được coi là có hiệu quả nhất chính là các điều khoản của Luật tục dân gian đã tồn tại hàng ngàn đời nay trong xã hội của họ.

Chủ Nhật, 22 tháng 10, 2017

TỪ LÝ THUYẾT KIẾN TẠO ĐẾN LÝ THUYẾT KIẾN TẠO XÃ HỘI

Lý thuyết kiến tạo và lý thuyết kiến tạo xã hội là hai lý thuyết quan trọng có quan hệ khăng khít với nhau cho phép giải thích quá trình phát triển nhận thức của con người. Lý thuyết kiến tạo khẳng định rằng kiến thức được kiến tạo thông qua hoạt động và tư duy về hoạt động. Cũng giống như lý thuyết kiến tạo, lý thuyết kiến tạo xã hội cũng coi kiến thức là sản phẩm của một quá trình kiến tạo, nhưng sự kiến tạo này mang tính xã hội mà không mang tính cá nhân. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi cố gắng phân tích và làm rõ thêm các luận điểm quan trọng của hai lý thuyết này, đặc biệt việc vận dụng chúng vào dạy và học ngôn ngữ.

Thứ Năm, 19 tháng 10, 2017

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông qua Hội bảo vệ người tiêu dùng theo pháp luật Việt Nam

Nghiên cứu một cách cụ thể những vấn đề lý luận cơ bản về người tiêu dùng, các quyền cơ bản của người tiêu dùng, vai trò của Hội bảo vệ người tiêu dùng trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. - Phân tích, đánh giá thực tiễn vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông qua một số hoạt động của Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam. - Qua quá trình nghiên cứu một số hoạt động của Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam, luận văn đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật trong thực tiễn bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông qua hoạt động của Hội bảo vệ người tiêu dùng ở Việt Nam.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59549

Biến đổi của mô hình tổ chức nhà nước Việt Nam ( thế kỷ X-XIX) : Luận án TS. Lịch sử: 62 22 54 01

Luận án lần đầu tiên nghiên cứu vấn đề thiết chế chính trị trong toàn bộ tiến trình lịch sử Việt Nam thời trung đại. Qua đó phân tích và lý giải có căn cứ mối quan hệ và tác động qua lại giữa bối cảnh lịch sử, nền tảng kinh tế - xã hội với mô hình tổ chức nhà nước trung ương tập quyền.
- Nghiên cứu sự vận động và biến đổi của mô hình tổ chức nhà nước, chỉ rõ những thành quả và hạn chế, những nguyên nhân thịnh suy, thành bại đã đưa tới một cái nhìn tổng quát, những phát hiện và nhận thức khoa học mới và từ đó, rút ra được những bài học lịch sử mang ý nghĩa thực tiễn.
- Trao đổi, thảo luận và góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề khoa học được đặt ra lâu nay: Sự tồn tại của thiết chế trung ương tập quyền dưới thời Lý, chủ trương “thân dân” thời Lý - Trần, xu hướng “quan liêu” thời Lê Sơ, tính chất luật pháp Việt Nam trước thế kỷ XV, đặc trưng của mô hình nhà nước tập quyền ở Việt Nam...
- Luận án đã chỉ rõ sự biến đổi của mô hình tổ chức nhà nước ở Việt Nam thế kỷ X-XIX là kết quả của quá trình phát triển tự thân, là sản phẩm và nhằm đáp ứng những yêu cầu của thực tiễn lịch sử, đồng thời chịu ảnh hưởng và tác động của những yếu tố bên ngoài. Trong số các yếu tố bên ngoài, ảnh hưởng từ mô hình chính trị Trung Hoa là thường xuyên và mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, có một thực tế là mô hình nào càng giống bên ngoài, ít sức sống nội sinh, mô hình ấy càng kém bền vững.
- Trên cơ sở nghiên cứu mô hình tổ chức nhà nước tập quyền ở Việt Nam thời trung đại Luận án rút ra nhiều giá trị và bài học kinh nghiệm cho hiện tại. Đó là những bài học về tăng cường cơ chế giám sát và điều tiết quyền lực, tính đồng bộ của hệ thống pháp luật và xây dựng ý thức công dân, về bệ đỡ tư tưởng…

Thứ Tư, 18 tháng 10, 2017

Basalt

Basalt là đá magma phun trào sẫm màu, hạt mịn, có hàm lượng oxit silic (SiO2) dao động trong khoảng 44 đến 52,5 % trong tổng khối lượng. Do lượng oxit silic thấp nên độ dẻo của basalt cũng thấp, các dòng dung nham basalt dễ dàng và nhanh chóng chảy tràn tạo thành các dòng chảy, đôi khi dài đến hàng chục kilomet. Nhiệt độ phun trào của basalt trong khoảng 1100 đến 1250°C. Các khoáng vật (gọi là ban tinh để phân biệt với phần nền là thủy tinh núi lửa hoặc vi tinh thể) chiếm ít hơn 10% tổng thể tích; chúng thường là plagioclas, pyroxen và/hoặc ít olivin. Basalt có thành phần hóa học tương tự với đá xâm nhập gabro nhưng gabro khác với basalt là có cấu trúc hạt thô do được kết tinh toàn phần. Basalt không chỉ rất phổ biến và là hợp phần chủ yếu của bề mặt và vỏ Trái Đất, mà chúng còn là thành phần chủ yếu của thềm và vỏ của các đại dương, ngoài ra basalt cũng là thành phần chủ yếu của Mặt Trăng.

Chủ Nhật, 15 tháng 10, 2017

Sở giao dịch hàng hóa tại Việt Nam: Trường hợp giao dịch kỳ hạn cà phê

Giao dịch kỳ hạn đã bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam từ năm 2000. Đối với mặt hàng cà phê, giao dịch kỳ hạn qua các ngân hàng thương mại được biết đến từ năm 2004 và chính thức giao dịch qua Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (VNX) từ cuối năm 2010 và Trung tâm Giao dịch Cà phê Buôn Ma Thuột (BCEC) năm 2011. Đến nay, kết quả giao dịch kỳ hạn cà phê tại Việt Nam vẫn rất khiêm tốn. Thông qua phân tích các số liệu thực tế giao dịch tại Việt Nam, nghiên cứu đã chỉ ra 4 nguyên nhân chính của thực trạng này, bao gồm: (i) Tồn tại một số bất cập trong quy định của pháp luật Việt Nam về giao dịch kỳhạn; (ii) Việc giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (VNX) và BCEC không mang lại lợi ích cho người tham gia hoặc cơ hội đầu tư cho giới đầu tư; (iii) Các định chế tài chính chưa thể hiện vai trò tích cực tham gia thị trường và xây dựng hệ thống thanh toán bù trừ đáng tin cậy trên BCEC và VNX; (iv) Cơsởhạtầng của Việt Nam chưa đủ tốt. Ngoài ra, kết hợp các nghiên cứu tổng quan về giao dịch kỳ hạn tại các nước thành công và thất bại trong giao dịch kỳ hạn cà phê nói riêng và các mặt hàng nông sản nói chung, nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển các giao dịch kỳ hạn đối với cà phê nói riêng và các mặt hàng nông sản nói chung tại Việt Nam.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59566

Thứ Năm, 12 tháng 10, 2017

Quản lý bản quyền số trong xây dựng thư viện số

Bài viết nêu những nội dung của Quản lý bản quyền số - Digital Rights Management (DRM); vấn đề cần quan tâm đối DRM trong quá trình xây dựng thư viện số; nhấn mạnh việc áp dụng DRM trong quản lý bản quyền số đối với các tài liệu số, các bộ sưu tập số trong các thư viện.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17691

Thứ Tư, 11 tháng 10, 2017

Nghiên cứu giải pháp nâng cao an toàn bảo mật cho dữ liệu đám mây : Luận văn ThS. Kỹ thuật phần mềm

Từ mục tiêu nghiên cứu giải pháp đảm bảo an toàn dữ liệu lưu trữ trên điện toán đám mây, luận văn đã tập trung làm rõ được những lý thuyết cơ bản về điện toán đám mây, vấn đề bảo vệ dữ liệu trên điện toán đám mây hiện nay, chỉ ra những giải pháp đã được sử dụng trước đó và phân tích rõ những ưu điểm, hạn chế cần phải khắc phục; trình bày và nắm rõ cơ chế RAID. Đồng thời vận dụng cơ sở lý thuyết RAID vào việc giải quyết bài toán an toàn dữ liệu lưu trữ trên đám mây. Kết quả cuối cùng là luận văn đã đề xuất thành công giải pháp mới, chứng minh thành công tính đúng đắn và hiệu quả và tính khả thi của giải pháp; đưa ra được quy trình cụ thể của việc ứng dụng giải pháp vào thực tiễn vào doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.

Thứ Hai, 9 tháng 10, 2017

Đặc điểm thi pháp tiểu thuyết G. Marquez

Luận án nghiên cứu và chỉ ra đặc điểm thi pháp tiểu thuyết  G. Marquez, cũng là những đặc điểm tiêu biểu cho tiểu thuyết Mỹ Latinh thế kỷ XX. ứng dụng lý thuyết thi pháp thể loại, lý thuyết về văn học hậu hiện đại và lý thuyết tự sự vào việc tìm hiểu một hiện tượng điển hình của văn học thế giới.
Luận án cung cấp những thông tin mới, có tính hệ thống và đặt các tác phẩm của G. Marquez vào đúng môi trường văn hóa Mỹ Latinh. Góp phần nhận diện chủ nghĩa hiện thực huyền ảo Mỹ Latinh trên văn đàn thế giới.

Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2017

Hình ảnh chính khách Mỹ trên báo điện tử ( khảo sát trên 3 báo điện tử: The New York Times, Bloomberg, CNN)

Trên cơ sở nghiên cứu và phân tích thực trạng phản ánh hình ảnh chính khách Mỹ: Tổng thống Mỹ Obama, Hillary Clinton, Donald Trump trên báo điện tử. Luận văn phân tích cách thức thể hiện tác phẩm báo chí của các nhà báo, toà soạn Mỹ; từ đó rút ra các ưu, nhược điểm, bài học kinh nghiệm và đề xuất 1 số điểm có thể học tập cho Việt Nam.

Thứ Năm, 5 tháng 10, 2017

Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh Con đường thực hiện thoả thuận Paris về biến đổi khí hậuThoả thuận Paris được coi là Thoả thuận lịch sử - Thoả thuận yêu cầu các nước nỗ lực đưa mức tăng nhiệt độ toàn cầu xuống thấp hơn 2 độ C và cùng nỗ lực để hạn chế mức tăng nhiệt độ đến mức 1 ,5 độ C so với mức trước thời kỳ tiền công nghiệp. Đây là dấu hiệu thể hiện quan điểm nghiêm túc của các nước trong việc giải quyết sự phát thải khí nhà kính toàn cầu. Đây là Thoả thuận có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của Việt Nam vì nó sẽ giúp giảm tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) và các chi phí/tổn thất liên quan đến BĐKH. Để tiết kiệm nguồn lực và kế thừa các nỗ lực quốc gia, tránh gây quá tải về việc xây dựng chính sách ở cấp tỉnh và cấp ngành, đảm bảo tập trung tiếp tục thực hiện các nỗ lực giảm nhẹ đã và đang được thực hiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã kiến nghị đề xuất Chính phủ sử dụng Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh là công cụ chính để thực hiện mục tiêu giảm nhẹ của Thoả thuận Paris (Điều 4, Mục 19), là nội dung chính trong Kế hoạch thực hiện Thoả thuận Paris ở Việt Nam cũng như Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC)..

Thứ Ba, 3 tháng 10, 2017

Quyền công dân trong nhà nước thời hậu hiện đại

Mối quan hệ giữa Nhà nước và cá nhân, công dân là chủ đề bao phủ hầu khắp các lĩnh vực chính trị, xã hội hay pháp luật. “Lịch sử tư tưởng chính trị pháp lý là lịch sử đấu tranh giữa các quan niệm tiến bộ với các quan niệm bảo thủ, lạc hậu trong việc xác định mối quan hệ giữa nhà nước và cá nhân” (2; 198)[1]. Dù có thể được tiếp cận ở nhiều góc độ khác nhau, nhưng cơ bản nhất, mối quan hệ Nhà nước – công dân được phản ánh thông qua khái niệm “quyền công dân” (la citoyenneté – tiếng Pháp; citizenship – tiếng Anh). Quyền công dân là khái niệm gốc: từ đây sẽ nảy sinh các khái niệm nền tảng của nền chính trị như: dân chủ; nhà nước pháp quyền, công lý.v.v. Mỗi đổi thay của khái niệm quyền công dân, phản ánh những bước chuyển của xã hội ở từng thời kỳ lịch sử. Và ẩn chứa sau nội dung quyền công dân có thể nhìn thấy hướng vận động của một quốc gia hay xu hướng của thế giới. Bài viết sau đây lược dịch từ tác phẩm của học giả Jacques Chevallier (Giáo sư Đại học Pantheon – Assas, Paris 2) trong đó khái niệm quyền công dân được xem xét từ góc độ thời gian (từ nhà nước cổ xưa đến xã hội hậu hiện đại); và góc độ không gian (từ quốc gia đến quốc tế); từ lĩnh vực chính trị đến các lĩnh vực kinh tế, xã hội.

Dự tính biến đổi lượng mưa trong mùa gió mùa mùa hè ở khu vực Việt Nam bằng mô hình PRECIS

Trong nghiên cứu này, chúng tôi giới thiệu các kết quả dự tính biến đổi lượng mưa trong mùa gió mùa mùa hè ở khu vực Việt Nam bằng mô hình PRECIS theo kịch bản RCP4.5 và RCP8.5. Trong đó, mô hình PRECIS được chạy với số liệu đầu vào là từ mô hình CNRM-CM3 (PRECIS/CNRM-CM3) và GFDL-CM5 (PRECIS/GFDL-CM5) cho mô phỏng thời kỳ cơ sở (1986-2005) và dự tính tương lai (2046-2065 và 2080-2099). Các kết quả cho thấy, biến đổi của lượng mưa trong mùa gió mùa mùa hè được dự tính rất khác nhau trong các phương án mô hình PRECIS. Biến động nội mùa của lượng mưa trong mùa gió mùa mùa hè ở khu vực Việt Nam trong tương lai theo các dự tính là rất rõ ràng. Trong đó, biến động nội mùa của lượng mưa trong mùa gió mùa mùa hè theo phương án PRECIS/GFDL-CM3 có quan hệ khá rõ ràng với biến động nội mùa của đới gió tây vĩ hướng mực 850 hPa, hay chính là biến động cường độ gió mùa mùa hè. Tuy nhiên, mối quan hệ này lại không thật sự rõ ràng trong phương án dự tính CNRM-CM5. Điều này cho thấy, phương án PRECIS/GFDL-CM3 mô phỏng và dự tính mưa trong mùa gió mùa mùa hè có quan hệ gần gũi với hoạt động của gió mùa mùa hè hơn phương án PRECIS/CNRM-CM5. Trong khi đó, phương án PRECIS/CNRM-CM5 lại cho thấy rằng, biến đổi lượng mưa trong mùa gió mùa mùa hè gắn liến với sự hình thành xoáy thuận/xoáy nghịch do chênh lệch hoàn lưu gió mực 850 hPa giữa tương lai với thời kỳ cơ sở gây ra. Phương án PRECIS/GFDL-CM3 dự tính hình thế lượng mưa mùa hè gia tăng trong tương lai so với thời kỳ cơ sở, đặc biệt vào đầu và cuối mùa gió mùa mùa hè. Ngược lại, phương án PRECIS/CNRM-CM5 cho thấy hình thế giảm lượng mưa trong tương lai so với thời kỳ cơ sở theo kịch bản RCP4.5 chiếm ưu thế; theo kịch bản RCP8.5, hình thế tăng lượng mưa ở phía Bắc và giảm ở phía Nam..

Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2017

Một số nét đặc sắc trong ăn uống hàng ngày của người Việt Nam

Biết cách ăn uống không chỉ là một nét đẹp trong sinh hoạt hàng ngày của người Việt Nam mà còn là một nghệ thuật lâu đời được đúc kết, giữ gìn và phát triển thành văn hóa dân tộc.

Kể từ khi cất tiếng khóc chào đời đến khi “nhắm mắt xuôi tay” ai mà không ăn không uống. Tuy vậy mọi người vẫn phải “học ăn, học nói, học gói, học mở”.

Thứ Năm, 28 tháng 9, 2017

Phát triển nguồn tài nguyên thông tin số trong các thư viện Việt Nam

Thư viện ngày nay đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong bối cảnh xã hội thông tin không ngừng thay đổi. Song hành với việc đảm bảo duy trì cung cấp các dịch vụ thông tin truyền thông, các thư viện cần chú trọng đẩy mạnh hơn nữa quá trình tạo lập các bộ sưu tập số, phát triển các nguồn tài nguyên thông tin số....
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23640

Thứ Ba, 26 tháng 9, 2017

Pháp luật về lao động chưa thành niên ở Việt Nam

Khái quát chung về lao động chưa thành niên và sự cần thiết phải có những quy định riêng đối với lao động chưa thành niên. Chế độ pháp lý hiện hành về lao động chưa thành niên và thực tiễn thực hiện ở Việt Nam. Một số phương hướng và giải pháp góp phần hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả pháp luật về lao động chưa thành niên ở Việt Nam.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50738

Nghĩ về một thái độ đối với các nhân vật lịch sử

Nhân vật lịch sử thường được hiểu là những đã người sống trong quá khứ từng có tham gia nhiều ít và về mặt này mặt khác trong quá trình diễn tiến của lịch sử, không phân biệt hoàn cảnh xuất thân hay lý lịch tốt xấu (“trung/ nghịch, chánh/ ngụy”, “yêu nước/ phản quốc”, “tiến bộ/ lạc hậu”, “cách mạng/ phản động”…). Nhân vật lịch sử vì thế không nhất thiết phải là danh nhân, đều là con người nên có mặt tốt mặt xấu, có những lúc yếu mềm lầm lỗi, nhưng tất cả đều có vai trò riêng trong một bối cảnh lịch sử nhất định. 
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58131

Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2017

Nhã ngữ - những ứng xử văn hóa

Khái niệm về nhã ngữ, từ góc độ ngôn ngữ học, ngữ dụng học. Khảo sát nhã ngữ trong tiếng Việt, tiếng Nga, tiếng Anh.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56366

Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017

Lý Thường Kiệt: lịch sử ngoại giao và tông giáo triều LýLý Thường Kiệt - Lịch sử ngoại giao và tông giáo triều Lý là một trong những trước tác quan trọng nhất của học giả Hoàng Xuân Hãn (1908-1996). Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc các phần nội dung: võ công của Lý Thường Kiệt trong công cuộc bình Chiêm, phá Tống cũng như công lao to lớn của ông đối với Phật giáo. Qua những khảo cứu văn bia, cổ sử (Việt Nam, Trung Quốc); qua 15 chương sách học giả Hoàng Xuân Hãn đã vẽ lại chân dung và công trạng của Lý Thường Kiệt khá rõ nét: gốc tích; vào cấm đình; thành hoạn quan; kinh phỏng vùng Thanh Hóa, Nghệ An để dẹp loạn và làm yên dân; đánh Chiêm Thành ở trận Nhật Lệ, trận Tu Mao mà ông là đại tướng quân tiên phong; cầm quyền bính (1072, Lý Thánh Tông mất); bang giao Lý – Tống; đánh vào sâu trong đất Tống rồi rút quân trở về phòng thủ ở Nam thùy; kháng cự cuộc tiến công của đại quân Tống, buộc Tống phải lui quân; điều đình với Tống đòi đất đã mất; ra coi đất Thanh Hóa, trị vì yên dân, có công với đạo Phật; về kinh; đi đánh Chiêm lần nữa; qua đời năm Ất Dậu (1105), thọ 86 tuổi (bia Nhữ Bá Sĩ chép 87).
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21980

Tiếp cận đa chiều về quản lí hoạt động đào tạo ở Đại học Quốc gia Hà Nội

Theo tiếp cận đa chiều về đảm bảo chất lượng giáo dục, bài báo này khảo sát, đánh giá công tác quản lí đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội một cách toàn diện (đa tham số) và khách quan (đa phương pháp, đa nguồn). Trong đó, đánh giá của cán bộ được thực hiện qua 8 nhân tố với 48 tiêu chí bao gồm: mục tiêu và kế hoạch đào tạo; quản lí (QL) chương trình đào tạo; tuyển sinh; tổ chức thực hiện đào tạo; QL hoạt động giảng dạy của giảng viên; QL hoạt động học tập của sinh viên; QL đội ngũ cán bộ quản lí, nhân viên hỗ trợ hoạt động đào tạo; QLmôi trường học tập, cơ sở vật chất và trang thiết bị. Đánh giá của sinh viên được thể hiện qua 4 nhân tố: nội dung chương trình đào tạo; hoạt động giảng dạy; hoạt động đào tạo; môi trường, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập. Các kết quả nghiên cứu đã được củng cố, khẳng định qua so sánh với kết quả đánh giá kiểm định điều kiện đảm bảo chất lượng của các chuyên gia mạng lưới các đại học ASEAN. Tám khuyến nghị được đưa ra để tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo.

Thứ Năm, 7 tháng 9, 2017

Những tiền đề văn hóa xã hội của Du ký Việt Nam hiện đại

Văn hóa xã hội Việt Nam có sự thay đổi mạnh mẽ do quá trình tiếp xúc Đông Tây. Sự tiếp xúc này tác động nhiều mặt đến đời sống kinh tế, văn hóa xã hội của nước ta, thay đổi quan niệm và nhận thức của người Việt về nhiều lĩnh vực. Việc xuất hiện chữ quốc ngữ là một trong những điều kiện đa chiều cho sự phát triển của văn học nói chung, văn du ký nói riêng, thậm chí cả sự “phát triển” của người viết và người đọc cũng tăng lên đáng kể. Về văn hóa, do ảnh hưởng của quan niệm về con người cá nhân của Tây phương, trong văn hóa Việt Nam đầu thế kỷ XX hình thành một cảm hứng lãng mạn khẳng định con người cá nhân, cảm hứng ra đi, tách khỏi không gian cộng đồng, xê dịch, giang hồ. Một số yếu tố khác là điều kiện đủ đóng vai trò quan trọng cho việc đi và viết là các phương tiện hỗ trợ như: đường giao thông phát triển, phương tiện giao thông thuận tiện, việc in ấn, xuất bản nhanh chóng kịp thời…

Thứ Tư, 6 tháng 9, 2017

Phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt cho khu vực dân cư ở Việt Nam : Luận án TS. Kinh tế: 62 31 01 01


Luận án đã sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, đối chiếu so sánh để đánh giá tình hình phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt cho khu vực dân cư ở Việt Nam trên các khía cạnh: (i) Đánh giá về các nhân tố ảnh  hưởng đến hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt đối với khu vực dân cư ở Việt Nam (ii) Đánh giá được tình hình phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt cho khu vực dân cư theo lát cắt của hai nhóm phương tiện thanh toán điển hình là: Thanh toán thẻ và Thanh toán điện tử.


http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43595

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2017

Sự hài lòng về cuộc sống của người Việt Nam hiện nay xét trên góc độ nghề nghiệp, việc làm và mức sống

Đo lường mức độ hài lòng là sự đo lường khá chủ quan nhưng lại là một phép đo hữu ích, cung cấp những đánh giá mang tính cá nhân về các khía cạnh cơ bản của cuộc sống. Ngày càng có nhiều nghiên cứu về sự hài lòng trong cuộc sống, ở mỗi nghiên cứu, sự hài lòng có thể được nhìn nhận dưới những góc độ khác nhau và đo bằng những thang đo khác nhau. Dưới góc độ xã hội học, quá trình xã hội hóa, môi trường văn hóa và các đặc trưng nhân khẩu của cá nhân sẽ là những yếu tố mang tính quyết định đem lại cho cá nhân hệ thống tiêu chuẩn để tự đánh giá và rút ra mức độ hài lòng với cuộc sống. Bài viết này phân tích sự hài lòng về cuộc sống đối với 2 khía cạnh là việc làm và mức sống, dựa trên số liệu thuộc đề án “Sự hài lòng về cuộc sống” của ĐHQG HN 2011. Dữ liệu thu được cho thấy thái độ chủ quan về mức sống cùng và nghề nghiệp của người Việt Nam hiện nay được đánh giá ở mức “tương đối hài lòng”, với khá ít những đánh giá tiêu cực.

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2017

Không gian văn hoá Tây Đô (Một số biến đổi từ sau khi trở thành Tây Đô)

Tây Đô (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) lả vùng đất có vị thế đặc biệt quan trọng xét cả về góc độ địa- chính trị và địa-quân sự. Đây là nơi chuyển tiếp từ miền núi xuống đồng bằng có kiến tạo địa chất phức tạp, đan xen các dạng địa hình đồng bằng, vùng đồi và núi đá. Từ xa xưa Tây Đô là địa bàn sinh tụ của nhiều dân tộc khác nhau. Đặc điểm phong phú về điều kiện tự nhiên và môi trường sinh thái, đa dạng vé cư dân đã có tác động không nhỏ đến phương thức sản xuất trồng trọt, chăn nuôi và tạo nên những đặc trưng văn hóa cộng đồng của cư dân vùng đất Tây Đô.


Thứ Ba, 22 tháng 8, 2017

Đặc điểm sức hút dính của một số loại đất bờ Sông Hồng khu vực Hà Nội

Sức hút dính là tính chất đặc trưng cho tính chất không bão hòa của đất và là một trong những yếu tố quan trọng tác động đến ổn định bờ sông, đặc biệt trong điều kiện thay đổi của đới thủy động lực và nước ngầm khu vực bờ sông. Mục tiêu của bài báo nhằm nghiên cứu đặc điểm sức hút dính, ảnh hưởng của thành phần độ hạt và dung trọng đến sức hút dính cho một số loại đất bờ Sông Hồng khu vực Hà Nội. Kết quả thí nghiệm cho thấy sức hút dính chịu ảnh hưởng rất lớn bởi thành phần độ hạt và dung trọng của đất. Giá trị sức hút dính tại điểm khí bắt đầu xâm nhập vào mẫu (air-entry value, AEV) và sức hút dính tại điểm đất gần khô hoàn toàn (residual suction value, RSV) có xu hướng giảm rõ giữa các nhóm đất khác nhau, từ nhóm đất sét đến nhóm cát khi hàm lượng sét giảm, hàm lượng bột và cát trong đất tăng. Với cùng dung trọng bằng 15,0 kN/m3, giá trị AEV giảm từ 50 kPa đến 9 kPa, giá trị RSV giảm từ 600 đến 25 kPa khi hàm lượng hạt mịn trong đất giảm dần. Giá trị AEV và RSV có giá trị cao hơn khi dung trọng đất cao hơn. Với dung trọng là 13,5 kN/m3; 15,0 kN/m3; và 16,5 kN/m3, giá trị lớn nhất của AEV lần lượt là 25kPa, 50 kPa và 60 kPa; của RSV là 120 kPa, 600 kPa và 900 kPa.

Thứ Hai, 21 tháng 8, 2017

Nguyễn Ái Quốc với việc lựa chọn con đường cách mạng và sáng lập Đảng Cộng Sản Việt Nam - một số đặc điểm chủ yếu


Thông qua tư liệu lịch sử, bài viết phân tích một số đặc điểm chủ yếu trọng quá trình Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường cách mạng và sáng lập Đảng Cộng Sản Việt Nam vào những năm đầu thế kỷ XX. Từ đó,góp phần làm rõ cơ sở hình thành con đường cách mạng Hồ Chí Minh: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và sự sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc trong việc sáng lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2017

Công ty Xuyên quốc gia - chủ thể quan hệ quốc tếĐể tìm hiểu vai trò của chủ thể QHQT của công ty xuyên quốc gia, bài viết xem xét quá trình hình thành và phát triển của chúng kể từ thời cận đại cho đến nay. Một quá trình phát triển như vậy có thể giúp thấy được xu hướng tăng cường vai trò của chúng trong QHQT thế giới.Bài viết cũng tìm hiểu những đặc điểm của công ty xuyên quốc gia như tính cá nhân, tính quốc tế, mức độ thể chế, quan hệ với quốc gia... Đó là những yếu tố không chỉ góp phần quy định vai trò chủ thể QHQT mà còn tạo nên những đặc thù riêng trong tác động của chúng tới nền kinh tế chính trị quốc tế. Cuối cùng bài viết đánh giá về vai trò chủ thể QHQT với loại hình đặc biệt là chủ thể phi quốc gia. Việc đánh giá này được xem xét lần lượt trên bốn tiêu chí là tham gia, mục đích, năng lực và ảnh hưởng.

Thứ Ba, 15 tháng 8, 2017

Tìm hiểu thêm về vai trò của Mặt trận Việt Minh trong Cách mạng tháng TámCho đến nay đã có nhiều công trình nghiên cứu về Mặt trận Việt Minh, nhưng hầu như chưa có nghiên cứu nào tìm hiểu sâu về mô hình tổ chức và hình thái phát triển lực lượng của Việt Minh. Trong phần đầu của bài viết này tác giả tập trung khám phá những nét đặc sắc trong mô hình tổ chức của Việt Minh. Tác giả chỉ ra rằng mô hình đó là một sáng tạo độc đáo của Hồ Chí Minh ngay từ khi Người đến phía Nam Trung Quốc bắt tay vào việc xây dựng Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Việc tổ chức ra Mặt trận Việt Minh vào tháng 5 năm 1941 chính là sự tái sinh của mô hình tổ chức đó trên một tầm cao mới và với sứ mệnh mới. Nhờ đó, Việt Minh đã phát triển nhanh chóng và trở thành lực lượng cách mạng mạnh nhất ở Việt Nam và cuối cùng đã giành được chính quyền. Trong phần tiếp theo, tác giả phân tích và làm rõ một số đặc điểm trong hình thái phát triển lực lượng của Việt Minh ở Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ, chỉ ra sự khác biệt có tính chất vùng miền trong sự phát triển của Việt Minh ở hai giai đoạn trước và sau ngày 9 tháng 3 năm 1945. Chính những đặc điểm này quy định sự khác nhau trong hình thái giành chính quyền của Việt Minh ở ba kỳ trong cuộc Cách mạng tháng Tám 1945.

Thứ Tư, 2 tháng 8, 2017

Đề tài chiến tranh cách mạng trong văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới

Trong văn học Việt Nam từ 1945 đến nay, mặc dù chưa ai thống kê được chính xác có bao nhiêu tác phẩm viết về chiến tranh cách mạng nhưng có một điều chắc chắn, đó là nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của nhiều thế hệ văn nghệ sĩ. Những tính cách cao đẹp xuất hiện trong chiến tranh không những không mất đi mà còn thể hiện ở nhiều khía cạnh trong nhiều bài văn, bài thơ có sức hấp dẫn lớn. Một loạt những nhà văn, nhà thơ trưởng thành từ sau chiến tranh, đã thực sự chiếm lĩnh được sự tin cậy của độc giả. Đề tài chiến tranh luôn được phản ánh tinh tế với nhiều khía cạnh sâu sắc...


Thứ Ba, 1 tháng 8, 2017

Cơ sở của việc dạy học cho người khiếm thính bằng ngôn ngữ kí hiệu

Do khả năng nghe bị suy giảm nên khả năng giao tiếp bằng lời ở cộng đồng người khiếm thính bị hạn chế rất nhiều. Hiện nay, trên cả nước, có nhiều trung tâm giáo dục người khiếm thính. Những điểm khác biệt trong ngữ pháp của ngôn ngữ kí hiệu và tiếng Việt chứng tỏ ngôn ngữ kí hiệu Việt Nam là một ngôn ngữ đích thực, độc lập với tiếng Việt. Lựa chọn ngôn ngữ kí hiệu trong dạy học, không những có cơ sở khoa học từ bản chất của ngôn ngữ kí hiệu, mà nó còn thể hiện bản chất khoa học của hoạt động dạy học là lấy người học làm trung tâm. Bài báo này đưa ra dẫn liệu khoa học cho việc lựa chọn ngôn ngữ kí hiệu để dạy cho người khiếm thính.

Thứ Hai, 31 tháng 7, 2017

Suy ngẫm về chữ "Ngã" trong Phật giáo"Vô Ngã" là vấn đề tương đối hơi khó và khiến cho nhiều người nghiên cứu về Đạo Phật phải tốn nhiều công sức để truy cứutìm hiểu. Nhưng Vô Ngã lại là vấn đề quan trọng trong giáo lý của Đạo Phật. Tại sao Đạo Phật lại chủ trương "Vô Ngã"?
Nếu nói Đức Phật chủ trương "Vô ngã" thì quả thật tội nghiệp cho Đức Phật không biết là ngần nào! Đã nhiều lần trong các Kinh điển Đức Phật thường nhắc đến "các Đức Phật trong ba đời cũng đều hộ trì như vậy". Đức Phật nói điều đó là muốn cho chúng sinh biết rằng con đường tiến đến quả vị Phật là con đường tự nhiên và tất yếu phải đi qua những giai đoạn như thế. Con đường tu và giác ngộ nó không khác trên căn bản, nhưng tùy theo tâm tính, cơ thể "bẩm sinh" mà mỗi con người thực hành một cách có khác, cho nên mỗi con người, mỗi chúng sinh gần như có mỗi một pháp môn khác nhau.

Chủ Nhật, 30 tháng 7, 2017

Đoàn kết dân tộc Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Triết học:

Trình bày cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn để xây dựng chính sách của Đảng và Nhà nước ta về đoàn kết các dân tộc và những nội dung cơ bản trong chính sách của Đảng và Nhà nước ta về đoàn kết các dân tộc. Khái quát kết quả việc thực hiện chính sách đoàn kết các dân tộc ở nước ta trong thời gian qua. Đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả chính sách đoàn kết các dân tộc ở nước ta hiện nay.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36360

Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2017

Chính sách pháp luật vì sự phát triển bền vững

Từ việc nghiên cứu chính sách pháp luật về sự phát triển bền vững, tác giả đã làm sáng tỏ sự cần thiết của việc bảo đảm sự ổn định của các lợi ích xã hội, mối quan hệ giữa phát triển bền vững và đồng thuận xã hội, trong đó nhấn mạnh vấn đề bảo vệ quyền con người, cũng như vai trò của Nhà nước pháp quyền và các điều kiện kinh tế - xã hội của đồng thuận xã hội.

Thứ Năm, 13 tháng 7, 2017

Tìm hiểu về con đường xuất gia của những người nghèo khổ trong xã hội Ấn Độ ngày xưa


Trong xã hội Ấn Độ ngày xưa vấn đề giai cấp xã hội luôn luôn là tiêu chí để đánh giá nhân cách con người. Trong số các tầng lớp người thuộc dưới đáy xã hội thì những người Narti là một bộ phận dân cư luôn phải chịu mọi đắng cay, đói khát và bị chà đạp. Họ là nô tì trong gia đình giàu có hoặc lao động cật lực ngoài đồng ruộng hay làm các công việc lao khổ. Dường như mọi niềm tin và hy vọng của họ đã bị bóng đêm trần thế che lấp, thân phận của họ qua cõi hồng trần dường như để trả một món nợ oan nghiệp.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54593

Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017

GIỮA NGÃ BA ĐƯỜNG: LIỆU ASEAN CÓ PHẢI LÀ LỰA CHỌN CHO VIỆT NAM TRONG TRANH CHẤP Ở BIỂN ĐÔNG

Mục đích chính của bải viêt trả lời cho câu hỏ có phải ASEAN sẽ là lựa chọn của Việt Nam, trong bối cảnh cạnh tranh phức tạp về lợi ích ở Biển Đông hiện nay, chủ yếu là giữa ba chủ thể chính là Trung Quốc, Mỹ và ASEAN. Bài viết gồm 3 phần, trong đó phần một phân tích cạnh tranh quân sự Mỹ-Trung. Phần hai trình bày những cơ chế chính trong giải quyết xung đột của ASEAN. Phần ba phân tích thực tiễn giải quyết xung đột giữa các quốc gia của Hiệp hội. Phần bốn phân tíc gợi ý chính sách cho Việt Nam. Bài viết kết luận mặc dù còn nhiều hạn chế, nhưng ASEAN là lựa chọn tốt nhất của Vệt Nam trong xung đột ở biển đông hiện nay.

Chủ Nhật, 2 tháng 7, 2017

Tư tưởng nhà nước pháp quyền thời cận đại : Luận văn ThS. Luật

Xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam bắt nguồn từ chính lịch sử xây dựng và phát triển của Nhà nước ta. Ngay từ khi thành lập và trong quá trình phát triển, Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã và luôn là một nhà nước hợp hiến, hợp pháp. Nhà nước được tổ chức và hoạt động trên cơ sở các quy định của Hiến pháp và pháp luật và luôn vận hành trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật cùng với Hiến pháp, các đạo luật tổ chức Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các đạo luật về chính quyền địa phương đã được xây dựng và ban hành trên cơ sở các bản Hiến pháp năm 1946, năm 1959, năm 1980 và năm 1992.


Thứ Năm, 29 tháng 6, 2017

Tư tưởng Nho giáo của Hồ Quý Ly: Đạo đức công phu hay chính trị thực hành

Trên cơ sở trình bày những ghi chép ít ỏi còn lại về tư tưởng và học thuật của Hồ Quý Ly, phân tích những đánh giá của các nhà Nho cũng như của các học giả hiện đại về ông, trong bài viết này, tác giả đã luận giải để góp phần làm rõ thêm tư tưởng Nho giáo của Hồ Quý Ly. Theo tác giả, động cơ của Hồ Quý Ly khi thảo luận về Nho giáo mang sắc thái chính trị trực tiếp và đậm nét. Việc Hồ Quý Ly phê phán Tống Nho xuất phát từ nhu cầu đem tư tưởng hậu thuẫn cho hoạt động chính trị và cải cách. Điều đó khẳng định tinh thần trọng thực tiễn, trọng hoạt động kinh tế hơn công phu tu dưỡng đạo đức của ông.

Phát triển du lịch văn hóa tại các làng cổ Bắc Bộ ( Nghiên cứu làng cổ Đường Lâm, làng cổ Bát Tràng)

Đề tài khoa học này giới thiệu các giá trị vật chất và giá trị tinh thần của các làng cổ Bắc Bộ cũng như các tiềm năng để phát triển du lịch văn hóa. Bên cạnh đó, đề tài cũng phân tích thực trạng hoạt động du lịch và đưa ra các giải pháp để đẩy mạnh hoạt động du lịch tại các làng cổ Bát Tràng và làng cổ Đường Lâm.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35217