Thứ Ba, 16 tháng 1, 2018

Dẫn liệu về thành phần loài mối (Insecta: Isoptera) gây hại một số công trình di tích ở miền Bắc Việt Nam và hiệu quả phòng trừ


Điều tra thành phần loài mối gây hại một số công trình di tích được tiến hành tại 101 di tích thuộc 14 tỉnh thuộc miền Bắc Việt Nam. Bảy loài mối đã được phát hiện, trong đó có 4 loài được xác định là loài gây hại chủ yếu cho di tích bao gồm Coptotermes gestroi, Cryptotermes domesticus, Coptotermes ceylonicus và Odontotermes hainanensis. Kết quả chung cho thấy, hiệu quả xử lý mối đạt 98,6% với tất cả các giống mối gây hại trong di tích, tuy nhiên trung bình chỉ có 72,59% vị trí hết mối sau lần xử lý thứ nhất và 27,41% vị trí đạt hiệu quả xử lý sau lần xử lý thứ 2. Kết quả kiểm tra định kỳ hàng năm cho thấy có 97% các công trình di tích đã được xử mối không xuất hiện mối trở lại.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60779

Thứ Hai, 8 tháng 1, 2018

Định kiến đối với người đồng tính

Luận án không những góp phần hệ thống hoá, cập nhật một số vấn đề lý luận có liên quan tới định kiến mà còn thiết kế khung lý thuyết và bộ công cụ đo lường định kiến đối với người đồng tính ở sinh viên. Về mặt thực tiễn, qua điều tra khảo sát, luận án phát hiện sinh viên thể hiện định kiến đối với người đồng tính nam ở mức độ cao nhưng lại thể hiện định kiến ở mức độ thấp đối với người đồng tính nữ; mức độ định kiến ở từng thành tố khuôn mẫu, phản ứng cảm xúc và niềm tin tiêu cực là khác nhau trên từng tiểu thang đo lường định kiến đối với người đồng tính nữ, đồng tính nam. Tuy nhiên, phản ứng cảm xúc là thành tố được sinh viên thể hiện định kiến ở mức độ cao nhất so với hai thành tố còn lại. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng định kiến đối với người đồng tính chịu ảnh hưởng của tất cả các yếu tố được khảo sát; trong đó, truyền thông và các giá trị truyền thống về vai trò giới có ảnh hưởng mạnh nhất đến định kiến đối với người đồng tính ở sinh viên.

Thứ Ba, 5 tháng 12, 2017

Xung quanh vân đê chân đoán trẻ tự kỷ hiện nay

Bài viết đề cập thực trạng chẩn đoán trẻ tự kỳ của các cơ sở trên địa bàn Hà Nội cũng như sự tăng lên một cách đáng quan ngại của số trẻ được chẩn đoán tự kỹ. Qua tiếp xúc trực tiếp hon 100 tré được chẩn đoán tự kỳ và trò chuyện với bố mẹ chúng, chúng tôi nhận thấy nhiều phụ huynh tò ra lo lảng và bức xúc về tinh trạng con họ được chẩn đoán tự kỳ rất nhanh và không chính xác. Nhằm đánh ệiá thực trạng trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu ca lâm sàng frên 20 trường hợp đã được chuần đoán là tự kỳ ờ các cơ sở khám bệnh ờ Hà Nội, tuồi dao động từ 2 đến 7, quê ở Hà Nội và một số tinh phía Bắc. Nhữnạ trẻ này được theo dõi ít nhất 6 tháng và tại 3 môi tnường khác, kết hợp với đối chiếu với tiêu chuẩn chẩn đoán tự kỷ của DSM-IV và ICD 10: tự kỳ là kết hợp cùa cả 3 lĩnh vực suy yếu ngôn ngũ, quan hệ xã hội và hành vi định hình lặp lại. Kẻt quả là có 2 trẻ có nhữnẹ biểu hiện đặc trưng của tự kỷ lâu dài vả ổn định, 6 ưè có sự pha ừộn không rõ ràng giữa tự kỳ điển hình và chậm phát triền hoặc tăng động giảm chú ý. Còn 12 trẻ có tiến bộ vượt bậc về cả 3 hoặc một lĩnh vực cho nên không thể kết luận là tự kỷ.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56449

Thứ Tư, 29 tháng 11, 2017

Thờ cúng tổ tiên với bản sắc hoà đồng của người Hà nội và những vùng phụ cận

Phác hoạ những nét đặc trưng về đời sống tinh thần của dân tộc Việt nói chung và tục thờ cúng nói riêng của những người Hà nội và vùng phụ cận. Đã tập trung, phân loại hệ thống hoá những đặc trưng giá trị tinh thần cơ bản từ thực tiễn cuộc sống, văn hoá xã (...)
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34932

Nghiên cứu chế tạo hệ dẫn thuốc Nano Paclitaxel phối hợp Curcumin và đánh giá tác động của chúng lên các tế bào ung thư

Ung thư là một thuật ngữ chung cho một nhóm lớn các bệnh có thể ảnh hưởng đến bất kỳ phần nào của cơ thể. Các thuật ngữ khác được sử dụng là các khối u ác tính và u. Một đặc tính của ung thư là tạo nhanh các tế bào bất thường phát triển vượt ra ngoài phạm vi thông thường của chúng, và sau đó có thể xâm nhập vào các bộ phận liền kề của cơ thể và lây lan đến các cơ quan khác, quá trình thứ hai được gọi là di căn. Di căn là những nguyên nhân chính gây tử vong do ung thư.


http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55076

Thứ Hai, 27 tháng 11, 2017

Lịch sự trong giao tiếp ngôn ngữ

Trình bày các lý thuyết về lịch sự trong ngôn ngữ được các nhà ngôn ngữ, ngữ dụng học quan tâm nghiên cứu và kiểm nghiệm bằng điều tra thực tế từ 1975 đến nay.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56389

Thứ Ba, 21 tháng 11, 2017

Sự biến đổi của văn hóa gia đình Việt Nam hiện nay

- Làm rõ một số vấn đề lí luận về văn hóa gia đình, sự biến đổi của văn hóa gia đình và các yếu tố tác động đến sự biến đổi của văn hóa gia đình Việt Nam hiện nay.
- Đánh giá thực trạng biến đổi và những vấn đề đặt ra từ sự biến đổi của văn hóa gia đình Việt Nam hiện nay.
- Đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm phát huy những biến đổi tích cực và hạn chế những biến đổi tiêu cực của văn hóa gia đình Việt Nam hiện nay.