Chủ Nhật, 4 tháng 6, 2017

Đạo hiếu trong giáo dục đạo đức ở Việt Nam hiện nay


Luận văn trình bày một số vấn đề lý luận về đạo hiếu từ đó phân tích thực trạng giáo dục đạo hiếu ở nước ta hiện nay và đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của giáo dục đạo hiếu ở Việt Nam hiện nay. 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét