Chủ Nhật, 4 tháng 6, 2017

DI SẢN THỜ CÚNG THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Thờ cúng là một nếp sống văn hóa lâu đời của nhân dân ta, thể hiện lòng tôn kính đối với người đã chết và nhằm giáo dục cho thế hệ sau nhớ công ơn thế hệ trước. Vì vậy, Nhà nước luôn tôn trọng và bảo vệ các truyền thống tốt đẹp đó bằng cách cho phép cá nhân dành một phần tài sản của mình để dùng vào việc thờ cúng. Tuy nhiên, do sự phát triển nhanh của xã hội nên đất “hương hỏa” ngày càng có giá trị, cộng với sự tác động của lợi ích kinh tế đã khiến không ít người có trách nhiệm thờ cúng không những không làm tròn nghĩa vụ của mình mà còn có hành vi chiếm đoạt. Mặc khác, do quy định của pháp luật về di sản dùng vào việc thờ cúng chưa phù hợp với thực tiễn, dẫn đến tranh chấp về thừa kế xảy ra ngày càng nhiều. 

Đề tài làm sáng tỏ những quy đ nh của pháp luật hiện hành nhằm tìm ra những vướng mắc còn tồn tại trên thực tế và đề xuất một số kiến ngh để sửa đổi luật nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật về di sản dùng vào việc thờ cúng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét