Thứ Sáu, 2 tháng 6, 2017

Kết quả tìm kiếm Sự thâm nhập của Nho giáo vào làng xã Việt Nam qua tư liệu hương ước

Hương ước là một khái niệm chung chỉ những quy ước của các cộng đồng làng xã. Những quy ước này được tuân thủ từ lâu đời và được văn bản hoá từ thế kỉ XV trở đi, khi xã trở thành đơn vị hànhc hinh cơ sở và làng xã được tổ chức ngày càng chặt chẽ. Nho giáo thâm nhập vào làng xã trước hết qua các điều lệ trong khoán ước của làng liên quan đến răn bảo, thưởng phạt hành vi đạo đức. Tác giả chỉ ra rằng, mối liên hệ chặt chẽ của tầng lớp Nho sĩ với làng xã là cầu nối giúp Nho giáo thâm nhập vào làng xã.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19304

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét